HAIKUSHIKI
alecshao:

Vuk Vidor - Art History (2004)

alecshao:

Vuk Vidor - Art History (2004)

No, motherfucker. You make me a sandwich.

No, motherfucker. You make me a sandwich.

We can help you if you lettuce.

We can help you if you lettuce.